Vodohospodářské stavby

  • Dodávka technologie, řízení a telemetrie pro čistírny odpadních vod, čerpací stanice, úpravny vody a vodojemy
  • Možnost centrálního sběru dat na dispečerské pracoviště
  • Pro obce zajistíme dodávku na klíč, od projektu ke konečné realizaci, včetně revizí
  • Údržba a kompletní rekonstrukce stávajících i nových vodohospodářských staveb