• BPS Rapotín
 • Výstavba kanalizace v obci Rudník
 • VDJ Babice
 • ÚV Nudvojovice
 • ÚV Příkrý
 • Svojanov - ČOV pro hrad
 • ČOV Květnice
 • ČOV Prackovice
 • ČOV Krouná
 • ČOV Hořín
 • Vrt Krákorka
 • ČS Albertinum Žamberk
 • PIP Alabama USA